دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی
استان خراسان رضوی - شهر مشهد
(663 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
آدرس
مشهد خیابان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن
38412081(051)
آدرس
مشهد خیابان دانشگاه

مراکز مشابه