دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی
استان مازندران - شهر ساري
(605 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
استان
مازندران
شهر
ساري
آدرس
میدان امام سه راه جویبار ابتدای بزرگراه ولی عصر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تلفن
33362370(011)
آدرس
میدان امام سه راه جویبار ابتدای بزرگراه ولی عصر

مراکز مشابه