دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی
استان لرستان - شهر خرم آباد
(665 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
آدرس
خرم آباد-خیابان معلم -میدان شهید انوشیروان رضایی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تلفن
32219480(066)
آدرس
خرم آباد-خیابان معلم -میدان شهید انوشیروان رضایی

مراکز مشابه