دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی
استان فارس - شهر فسا
(632 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی فسا
استان
فارس
شهر
فسا
آدرس
فسا - میدان ابن سینا - 2 و خدمات بهداشتی درمانی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

تلفن
32220994(071)
آدرس
فسا - میدان ابن سینا - 2 و خدمات بهداشتی درمانی فسا

مراکز مشابه