دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی
استان فارس - شهر شيراز
(576 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
استان
فارس
شهر
شيراز
آدرس
خيابان زند - نبش خيابان هفت تير - ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفن
32332366 (071)
آدرس
خيابان زند - نبش خيابان هفت تير - ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مراکز مشابه