دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی
استان تهران - شهر تهران
(656 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- جنب بیمارستان طالقانی- 2 شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن
23871(021)
آدرس
بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- جنب بیمارستان طالقانی- 2 شهید بهشتی

مراکز مشابه