دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی
استان سمنان - شهر سمنان
(591 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
استان
سمنان
شهر
سمنان
آدرس
سمنان، بلوار بسیج، ستاد 2 و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تلفن
34448996(023)
آدرس
سمنان، بلوار بسیج، ستاد 2 و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

مراکز مشابه