دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی
استان خراسان رضوی - شهر سبزوار
(647 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
استان
خراسان رضوی
شهر
سبزوار
آدرس
سبزوار، جاده تهران، مقابل اداره پلیس

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تلفن
9 الی 32238716(051)
آدرس
سبزوار، جاده تهران، مقابل اداره پلیس

مراکز مشابه