دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی
استان زنجان - شهر زنجان
(625 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
استان
زنجان
شهر
زنجان
آدرس
زنجان، بلوار آزادی، ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن
7 الی 34220686(024)
آدرس
زنجان، بلوار آزادی، ستاد مرکزی دانشگاه

مراکز مشابه