دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی
استان سیستان و بلوچستان - شهر زاهدان
(645 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زاهدان
آدرس
زاهدان، میدان دکتر حسابی،بلوار جنت، پردیس 2

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تلفن
33414552(054)
آدرس
زاهدان، میدان دکتر حسابی،بلوار جنت، پردیس 2

مراکز مشابه