دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی
استان سیستان و بلوچستان - شهر زابل
(567 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی زابل
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زابل
آدرس
زابل، میدان جهاد، خیابان شهید باقری، ستاد مرکزی 2 زابل

دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن
32225160(054)
آدرس
زابل، میدان جهاد، خیابان شهید باقری، ستاد مرکزی 2 زابل

مراکز مشابه