دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی
استان كرمان - شهر رفسنجان
(675 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
استان
كرمان
شهر
رفسنجان
آدرس
رفسنجان، ميدان ايت الله سعيدی،بلوار امام علی(ع)

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تلفن
42 الی 38220038(034)
آدرس
رفسنجان، ميدان ايت الله سعيدی،بلوار امام علی(ع)

مراکز مشابه