دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی
استان خوزستان - شهر دزفول
(563 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
استان
خوزستان
شهر
دزفول
آدرس
دزفول، خیابان پست

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

تلفن
36268216(061)
آدرس
دزفول، خیابان پست

مراکز مشابه