دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی
استان خوزستان - شهر دزفول
(147 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
استان
خوزستان
شهر
دزفول
آدرس
دزفول، خیابان پست

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

تلفن
36268216(061)
آدرس
دزفول، خیابان پست
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی