دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی
استان خراسان شمالی - شهر بجنورد
(225 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
آدرس
بجنورد، خیابان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تلفن
17 الی 42221910(058)
آدرس
بجنورد، خیابان دانشگاه
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی