دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی
استان خراسان شمالی - شهر بجنورد
(655 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
آدرس
بجنورد، خیابان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تلفن
17 الی 42221910(058)
آدرس
بجنورد، خیابان دانشگاه

مراکز مشابه