دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی
استان فارس - شهر جهرم
(848 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
استان
فارس
شهر
جهرم
آدرس
جهرم، خیابان شهید مطهری، جاده قدیم لار

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

تلفن
331520(071)
آدرس
جهرم، خیابان شهید مطهری، جاده قدیم لار

مراکز مشابه