دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی
استان خوزستان - شهر اهواز
(607 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
استان
خوزستان
شهر
اهواز
آدرس
اهواز، شهرک دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تلفن
50 الی 33367543(061)
آدرس
اهواز، شهرک دانشگاهی

مراکز مشابه