دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی
استان تهران - شهر تهران
(743 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran University of Medical Sciences)
وب سایت
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
انتهای غربی خیابان طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن
82941(021)
آدرس
انتهای غربی خیابان طالقانی
وب سایت

مراکز مشابه