دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی
استان آذربايجان شرقی - شهر تبريز
(196 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
استان
آذربايجان شرقی
شهر
تبريز
آدرس
تبریز، خیابان آزادی، خیابان گلگشت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تلفن
25 الی 33355921(041)
آدرس
تبریز، خیابان آزادی، خیابان گلگشت
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی