دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی
استان بوشهر - شهر بوشهر
(618 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
استان
بوشهر
شهر
بوشهر
آدرس
خیابان معلم، روبه روی ستاد نماز جمعه، 2 و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تلفن
32523123(077)
آدرس
خیابان معلم، روبه روی ستاد نماز جمعه، 2 و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

مراکز مشابه