دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی
استان تهران - شهر تهران
(535 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار

دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی

تلفن
92 الی 22180083(021)
آدرس
اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار

مراکز مشابه