بیمارستان یازده محرم دامغان

نام مرکز
بیمارستان یازده محرم دامغان (Yazdahe Moharram Hospital- Damghan)
استان/شهر
سمنان / دامغان
آدرس و تلفن بیمارستان یازده محرم دامغان
خ تهران -روبروی پاساژ مطلب خان بیمارستان یازده محرم - 35242525(023)
تلفن بیمارستان یازده محرم دامغان
آدرس بیمارستان یازده محرم دامغان
خ تهران -روبروی پاساژ مطلب خان بیمارستان یازده محرم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه