بیمارستان گودرز یزد

نام مرکز
بیمارستان گودرز یزد (Goudarz Hospital-Yazd)
استان/شهر
یزد / يزد
آدرس و تلفن بیمارستان گودرز یزد
خیابان سلمان فارسی، بیمارستان گودرز - 5 الی 36261081(035)
تلفن بیمارستان گودرز یزد
آدرس بیمارستان گودرز یزد
خیابان سلمان فارسی، بیمارستان گودرز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه