بیمارستان گلدیس شاهین شهر

نام مرکز
بیمارستان گلدیس شاهین شهر (Goldis Hospital-Shahinshahr)
استان/شهر
اصفهان / شاهين شهر
آدرس و تلفن بیمارستان گلدیس شاهین شهر
شاهین شهر، گلدیس، بیمارستان گلدیس - 8 الی 35260801(031)
تلفن بیمارستان گلدیس شاهین شهر
آدرس بیمارستان گلدیس شاهین شهر
شاهین شهر، گلدیس، بیمارستان گلدیس
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی