بیمارستان چرومی گناوه

نام مرکز
بیمارستان چرومی گناوه (Chromi Hospital- Gonaveh)
استان/شهر
بوشهر / گناوه
آدرس و تلفن بیمارستان چرومی گناوه
بعد از پلیس راه بیمارستان چرومی گناوه - 1 الی 33224600(077)
تلفن بیمارستان چرومی گناوه
آدرس بیمارستان چرومی گناوه
بعد از پلیس راه بیمارستان چرومی گناوه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی