بیمارستان پنج آذر گرگان

نام مرکز
بیمارستان پنج آذر گرگان (5Azar Hospital-Gorgan)
استان/شهر
گلستان / گرگان
آدرس و تلفن بیمارستان پنج آذر گرگان
خیابان 5 آذر ،روبروی انتقال خون، بیمارستان پنج آذر - 5 الی 32220561(017)
تلفن بیمارستان پنج آذر گرگان
5 الی 32220561(017)
آدرس بیمارستان پنج آذر گرگان
خیابان 5 آذر ،روبروی انتقال خون، بیمارستان پنج آذر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی