بیمارستان ولیعصر رودبار

نام مرکز
بیمارستان ولیعصر رودبار (Valiasr Hospital-Roudbar)
استان/شهر
گیلان / رودبار
آدرس و تلفن بیمارستان ولیعصر رودبار
خلیل آباد ولی آباد، بیمارستان ولیعصر - 3311 الی 36223211(013)
تلفن بیمارستان ولیعصر رودبار
3311 الی 36223211(013)
آدرس بیمارستان ولیعصر رودبار
خلیل آباد ولی آباد، بیمارستان ولیعصر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی