بیمارستان ولیعصرعج خرمشهر

نام مرکز
بیمارستان ولیعصرعج خرمشهر (Valiasr Hospital- Khorramshahr)
استان/شهر
خوزستان / خرمشهر
آدرس و تلفن بیمارستان ولیعصرعج خرمشهر
بلوار شهدای سازمان آب - روبروی سازمان آب بیمارستان ولیعصر(عج) - 4 الی 34244800(061)
تلفن بیمارستان ولیعصرعج خرمشهر
آدرس بیمارستان ولیعصرعج خرمشهر
بلوار شهدای سازمان آب - روبروی سازمان آب بیمارستان ولیعصر(عج)
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی