بیمارستان هفده شهریور ساوه

نام مرکز
بیمارستان هفده شهریور ساوه (Hefdahe Shahrivar Hospital- Saveh)
استان/شهر
مرکزی / ساوه
آدرس و تلفن بیمارستان هفده شهریور ساوه
خ شریعتی اول خیابان جمهوری بیمارستان هفده شهریور ساوه - 32222042(086)
تلفن بیمارستان هفده شهریور ساوه
آدرس بیمارستان هفده شهریور ساوه
خ شریعتی اول خیابان جمهوری بیمارستان هفده شهریور ساوه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی