بیمارستان هفده شهریور آبادان

نام مرکز
بیمارستان هفده شهریور آبادان (17Shahrivar Hospital-Abadan)
استان/شهر
خوزستان / آبادان
آدرس و تلفن بیمارستان هفده شهریور آبادان
منطقه شطیط- جنب پاسگاه ساحلی- بیمارستان 17 شهریور - 8 الی 34454546(061)
تلفن بیمارستان هفده شهریور آبادان
آدرس بیمارستان هفده شهریور آبادان
منطقه شطیط- جنب پاسگاه ساحلی- بیمارستان 17 شهریور
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی