بیمارستان هاجر شهرکرد

نام مرکز
بیمارستان هاجر شهرکرد (Hajar Hospital-Shahrekord)
استان/شهر
چهارمحال بختياری / شهركرد
آدرس و تلفن بیمارستان هاجر شهرکرد
شهرکرد، خیابان پرستار، بیمارستان هاجر - 32220016(038)
تلفن بیمارستان هاجر شهرکرد
آدرس بیمارستان هاجر شهرکرد
شهرکرد، خیابان پرستار، بیمارستان هاجر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی