بیمارستان نیک نفس رفسنجان

نام مرکز
بیمارستان نیک نفس رفسنجان (Nik Nafs Hospital - Rafsanjan)
استان/شهر
كرمان / رفسنجان
آدرس و تلفن بیمارستان نیک نفس رفسنجان
خ- شهدا بیمارستان نیک نفس رفسنجان - 35229030(034)
تلفن بیمارستان نیک نفس رفسنجان
آدرس بیمارستان نیک نفس رفسنجان
خ- شهدا بیمارستان نیک نفس رفسنجان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)
دکتر طاهری