بیمارستان نیک نفس رفسنجان

نام مرکز
بیمارستان نیک نفس رفسنجان (Nik Nafs Hospital - Rafsanjan)
استان/شهر
كرمان / رفسنجان
آدرس و تلفن بیمارستان نیک نفس رفسنجان
خ- شهدا بیمارستان نیک نفس رفسنجان - 35229030(034)
تلفن بیمارستان نیک نفس رفسنجان
آدرس بیمارستان نیک نفس رفسنجان
خ- شهدا بیمارستان نیک نفس رفسنجان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه