بیمارستان نقوی کاشان

نام مرکز
بیمارستان نقوی کاشان (Naghavi Hospital-Kashan)
استان/شهر
اصفهان / کاشان
آدرس و تلفن بیمارستان نقوی کاشان
خیابان شهید رجایی، بیمارستان نقوی - 34451515(031)
تلفن بیمارستان نقوی کاشان
آدرس بیمارستان نقوی کاشان
خیابان شهید رجایی، بیمارستان نقوی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه