بیمارستان نرجس ورزنه

نام مرکز
بیمارستان نرجس ورزنه (Narjes Hospital-Varzaneh)
استان/شهر
اصفهان / ورزنه
آدرس و تلفن بیمارستان نرجس ورزنه
خیابان معلم، بیمارستان نرجس - 36482274(031)
تلفن بیمارستان نرجس ورزنه
آدرس بیمارستان نرجس ورزنه
خیابان معلم، بیمارستان نرجس
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی