بیمارستان میلاد کاشان

نام مرکز
بیمارستان میلاد کاشان (Milad Hospital-Kashan)
استان/شهر
اصفهان / کاشان
آدرس و تلفن بیمارستان میلاد کاشان
خیابان شهید بهشتی، کوچه دیمی، بیمارستان میلاد - 34461717(031)
تلفن بیمارستان میلاد کاشان
آدرس بیمارستان میلاد کاشان
خیابان شهید بهشتی، کوچه دیمی، بیمارستان میلاد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه