بیمارستان موسوی گرگان

نام مرکز
بیمارستان موسوی گرگان (Mousavi Hospital-Gorgan)
استان/شهر
گلستان / گرگان
آدرس و تلفن بیمارستان موسوی گرگان
گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 11، بیمارستان دکتر موسوی - 3 الی 32337250(017)
تلفن بیمارستان موسوی گرگان
آدرس بیمارستان موسوی گرگان
گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 11، بیمارستان دکتر موسوی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه