بیمارستان موسوی گرگان

نام مرکز
بیمارستان موسوی گرگان (Mousavi Hospital-Gorgan)
استان/شهر
گلستان / گرگان
آدرس و تلفن بیمارستان موسوی گرگان
گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 11، بیمارستان دکتر موسوی - 3 الی 32337250(017)
تلفن بیمارستان موسوی گرگان
آدرس بیمارستان موسوی گرگان
گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 11، بیمارستان دکتر موسوی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی