بیمارستان مهرگان قزوین

نام مرکز
بیمارستان مهرگان قزوین (Mehregan Hospital-Ghazvin)
استان/شهر
قزوین / قزوين
آدرس و تلفن بیمارستان مهرگان قزوین
خیابان فردوس، جنب مرکز دیالیز بوعلی سینا، بیمارستان مهرگان - 70 الی 33365161(028)
تلفن بیمارستان مهرگان قزوین
70 الی 33365161(028)
آدرس بیمارستان مهرگان قزوین
خیابان فردوس، جنب مرکز دیالیز بوعلی سینا، بیمارستان مهرگان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی