بیمارستان مصطفی خمینی طبس

نام مرکز
بیمارستان مصطفی خمینی طبس (Mostafa Khomeini Hospital-Tabas)
استان/شهر
یزد / طبس
آدرس و تلفن بیمارستان مصطفی خمینی طبس
بلوار امام رضا (ع)، نرسیده به امامزاده، بیمارستان مصطفی خمینی - 4 الی 34222011(035)
تلفن بیمارستان مصطفی خمینی طبس
آدرس بیمارستان مصطفی خمینی طبس
بلوار امام رضا (ع)، نرسیده به امامزاده، بیمارستان مصطفی خمینی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی