بیمارستان محمد بهنیا تیران و کرون

نام مرکز
بیمارستان محمد بهنیا تیران و کرون (Mohammadbehnia Hospital-Tiran and Karvan)
استان/شهر
اصفهان / تيران
آدرس و تلفن بیمارستان محمد بهنیا تیران و کرون
بلوار امام خمینی، بیمارستان محمد بهنیا - 33226776(031)
تلفن بیمارستان محمد بهنیا تیران و کرون
آدرس بیمارستان محمد بهنیا تیران و کرون
بلوار امام خمینی، بیمارستان محمد بهنیا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه