بیمارستان قائم عج بردسیر

نام مرکز
بیمارستان قائم عج بردسیر (Ghaem Hospital- Bardsir)
استان/شهر
كرمان / بردسير
آدرس و تلفن بیمارستان قائم عج بردسیر
خ آزادگان بیمارستان قائم (عج) بردسیر - 5 الی 35225081(034)
تلفن بیمارستان قائم عج بردسیر
آدرس بیمارستان قائم عج بردسیر
خ آزادگان بیمارستان قائم (عج) بردسیر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)