بیمارستان قائم عج بردسیر

نام مرکز
بیمارستان قائم عج بردسیر (Ghaem Hospital- Bardsir)
استان/شهر
كرمان / بردسير
آدرس و تلفن بیمارستان قائم عج بردسیر
خ آزادگان بیمارستان قائم (عج) بردسیر - 5 الی 35225081(034)
تلفن بیمارستان قائم عج بردسیر
آدرس بیمارستان قائم عج بردسیر
خ آزادگان بیمارستان قائم (عج) بردسیر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه