بیمارستان فکری بستک

نام مرکز
بیمارستان فکری بستک (Fekri Hospital-Bastak)
استان/شهر
هرمزگان / بستك
آدرس و تلفن بیمارستان فکری بستک
بستک، خیابان ولیعصر، بیمارستان فکری - 3 الی 33222230(076)
تلفن بیمارستان فکری بستک
آدرس بیمارستان فکری بستک
بستک، خیابان ولیعصر، بیمارستان فکری
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه