بیمارستان فخـریـه ملایر

نام مرکز
بیمارستان فخـریـه ملایر (Fakhrieh Hospital- Malayer)
استان/شهر
همدان / ملاير
آدرس و تلفن بیمارستان فخـریـه ملایر
بلوار پاسداران بیمارستان فخــــریــــــه ملایر - 32222229(081)
تلفن بیمارستان فخـریـه ملایر
آدرس بیمارستان فخـریـه ملایر
بلوار پاسداران بیمارستان فخــــریــــــه ملایر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی