بیمارستان فامیلی رشت

نام مرکز
بیمارستان فامیلی رشت (Family Hospital-Rasht)
استان/شهر
گیلان / رشت
آدرس و تلفن بیمارستان فامیلی رشت
خیابان طالقانی، بیمارستان فامیلی - 32220940(013)
تلفن بیمارستان فامیلی رشت
آدرس بیمارستان فامیلی رشت
خیابان طالقانی، بیمارستان فامیلی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه