بیمارستان فاطمیه همدان

نام مرکز
بیمارستان فاطمیه همدان (Fatemieh Hospital- Hamedan)
استان/شهر
همدان / همدان
آدرس و تلفن بیمارستان فاطمیه همدان
خ پاسداران بیمارستان فــاطــمــیــه - 3 الی 38277012(081)
تلفن بیمارستان فاطمیه همدان
آدرس بیمارستان فاطمیه همدان
خ پاسداران بیمارستان فــاطــمــیــه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه