بیمارستان فاطمیه سمنان

نام مرکز
بیمارستان فاطمیه سمنان (Fatemieh Hospital- Semnan)
استان/شهر
سمنان / سمنان
آدرس و تلفن بیمارستان فاطمیه سمنان
بلوار هفده شهریور- نرسیده به میدان سعدی بیمارستان فاطمیه(س) - 33322335(023) - 33328017(023)
تلفن بیمارستان فاطمیه سمنان
آدرس بیمارستان فاطمیه سمنان
بلوار هفده شهریور- نرسیده به میدان سعدی بیمارستان فاطمیه(س)
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه