بیمارستان فاطمیه خوانسار

نام مرکز
بیمارستان فاطمیه خوانسار (Fatemieh Hospital-Khansar)
استان/شهر
اصفهان / خوانسار
آدرس و تلفن بیمارستان فاطمیه خوانسار
خیابان 13 محرم، بیمارستان فاطمیه - 32229000(031)
تلفن بیمارستان فاطمیه خوانسار
آدرس بیمارستان فاطمیه خوانسار
خیابان 13 محرم، بیمارستان فاطمیه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه