بیمارستان فاطمه زهرا بابل

نام مرکز
بیمارستان فاطمه زهرا بابل (Fatemeh Zahra Hospital-Babol)
استان/شهر
مازندران / بابل
آدرس و تلفن بیمارستان فاطمه زهرا بابل
جاده قدیم آمل، ترك محله، بیمارستان فاطمه زهرا - 2 الی 32274881(011)
تلفن بیمارستان فاطمه زهرا بابل
آدرس بیمارستان فاطمه زهرا بابل
جاده قدیم آمل، ترك محله، بیمارستان فاطمه زهرا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه