بیمارستان فاطمه زهراس دماوند

نام مرکز
بیمارستان فاطمه زهراس دماوند (fateme Zahra Hospital Damavand)
استان/شهر
تهران / دماوند
آدرس و تلفن بیمارستان فاطمه زهراس دماوند
ابتدای جاده روح افزا روبروی شهرداری بیمارستان فاطمه زهرا(س) دماوند - 35228688(021)
تلفن بیمارستان فاطمه زهراس دماوند
آدرس بیمارستان فاطمه زهراس دماوند
ابتدای جاده روح افزا روبروی شهرداری بیمارستان فاطمه زهرا(س) دماوند
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه