بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان

نام مرکز
بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان (Kerman Hospital- Kerman)
استان/شهر
كرمان / كرمان
آدرس و تلفن بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان
خ سپاه پاسداران- خ پروین اعتصامی بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان - 32466116(034)
تلفن بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان
آدرس بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان
خ سپاه پاسداران- خ پروین اعتصامی بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی