بیمارستان فاطمه الزهراس رباط کریم

نام مرکز
بیمارستان فاطمه الزهراس رباط کریم (Fatematazzahra Hospital- Robat Karim)
استان/شهر
تهران / رباط كريم
آدرس و تلفن بیمارستان فاطمه الزهراس رباط کریم
خ بخشداری-روبروی مصلی امام خمینی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) رباط کریم - 4 الی 34233770(021) - 4 الی 356433770(021)
تلفن بیمارستان فاطمه الزهراس رباط کریم
آدرس بیمارستان فاطمه الزهراس رباط کریم
خ بخشداری-روبروی مصلی امام خمینی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) رباط کریم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه