بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان

نام مرکز
بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان (Ali Ebne Abitaleb Hospital- Zahedan)
استان/شهر
سیستان و بلوچستان / زاهدان
آدرس و تلفن بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان
خ دانشگاه بعد از فلکه دکتر حسابی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان - 90 الی 33411260(054)
تلفن بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان
آدرس بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان
خ دانشگاه بعد از فلکه دکتر حسابی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه